Køb med gavekort.
Hvis du har penge på din gavekort-konto, kan du, naturligvis, bruge disse til at købe andre produkter i vores net-shop (ikke i vore fysiske forretninger). Når du kommer til kassen vil en ekstra boks dukke op. Valg af denne boks vil hæve pengene fra din gavekort-konto. Bemærk! Du skal stadig vælge en anden betalings metode.
Hvis der er penge nok på din gavekort-konto til at dække det samlede ordre-beløb, vil denne ekstra betalingsmetode blive ignoreret, i modsat fald bruges den til at betale restbeløbet.
Hvis der stadigvæk er penge på din gavekort-konto gemmes de til kommende indkøb.
Produkter Produkter